RÅDGIVNING – HJÄLP DIN KLIENT PÅ RESAN

Att leva med tinnitus kan vara mycket problematiskt för dina klienter och leder ofta till ökad stress, depression och ångest. Som hörespecialist spelar du en avgörande roll i att erbjuda stöd under hela deras resa.

Widex Zen Therapy-programmet inkluderar två centrala rådgivningsstrategier:

INSTRUKTIV RÅDGIVNING

Instruktiv (grundläggande) rådgivning handlar om att ge din klient insikt i kunskap om tinnitus och hur man hanterar den. Genom detta kan din klient förstå:

  • De underliggande orsakerna till deras tinnitus, särskilt om den är kopplad till hörselnedsättningThe probable progression of their tinnitus
  • Den sannolika utvecklingen av deras tinnitus
  • Det limbiska systemets påverkan på deras tinnitusuppfattning och hur deras personliga reaktion påverkar deras förmåga att hantera eller anpassa sig till tinnitus

TILLPASNINGSBASERAD RÅDGIVNING

Tillpasningsbaserad rådgivning fokuserar på processen att hjälpa den enskilda personen att hantera de emotionella och psykologiska effekterna av tinnitus.

Inom vårt Widex Zen Therapy-program integrerar vi det som vi kallar Cognitive Behavioral Intervention (CBT)*. Avled av principerna för Kognitiv Beteendeterapi antar CBT ett tillvägagångssätt som är speciellt utformat för tinnitusrådgivning inom hörselspecialistens område. Målet är att hjälpa klienter att känna igen och utmana olämpliga tankar och beteenden i samband med deras tinnitus och ersätta dem med mer positiva och konstruktiva.

CBT är en tidskrävande psykologisk metod och kräver kompetens som hörselspecialister vanligtvis inte är utbildade i.

WIDEX FINNS HÄR FÖR ATT HJÄLPA

Vårt utbud av resurser stöder dig när du vägleder dina klienter genom deras tinnitusresa. Du kan få tillgång till dessa i vårt tinnitusbibliotek.
Tinnitusbibliotek
Gå till toppen