ENGAGERADE I LJUD. ENGAGERADE I SAMHÄLLET.
ENGAGERADE I LJUD. ENGAGERADE I SAMHÄLLET.

ANSVARSFULLA VAL  

Vi söker kontinuerligt efter innovativa sätt att minimera vårt miljöavtryck när det gäller energi-, vatten- och bränsleförbrukning, avfallshantering och förpackning. Från ett vindkraftsdrivet huvudkontor till hållbart utvecklade förpackningar till att stödja global forskning, hjälper vi till att bevara ljud och natur genom ansvarsfulla affärsbeslut.

PARTNERSKAP FÖR PÅVERKAN

Widex har undertecknat FN:s Global Compact (UNGC) och åtagit sig att följa FN:s tio principer om att respektera mänskliga rättigheter, skydda arbetsrätt, bevara miljön och driva affärsverksamhet etiskt.   

År 2011 fick Widex ett erkännande av FN, vindkraftsindustrin och andra inflytelserika organisationer som ett av 15 företag som använder vindteknik som en primär energikälla för sitt huvudkontor och sin produktion. Sedan dess har vi fortsatt att arbeta mot FN:s globala mål för hållbar utveckling.   

WIDEX BIDRAR AKTIVT TILL FÖLJANDE FÖRENADE NATIONER HÅLLBARA UTVECKLINGSMÅL (SDGS):

Gå till toppen