SPEECH ENHANCER

Fordi støjreduktion ikke bare er støjreduktion.

INTEREAR SPEECH ENHANCER

Nogle af de nyeste serier af Widex høreapparater omfatter også InterEar Speech Enhancer. For høreapparatbrugere er det at kommunikere i støjfyldte omgivelser en af de mest udfordrende situationer, og mange oplever problemer med at fokusere på én bestemt, der taler.

Takket være InterEar koordination mellem høreapparaterne kan IE Speech Enhancer udvælge den person, der taler mest i støjfyldte situationer.

The formula for Widex Speech Enhancer system.

De fleste af vores mest avancerede høreapparater har en eller anden form for støjreduktionssystem. Men støjreduktionsstrategier varierer fra producent til producent.

En nylig undersøgelse viste, at de fleste støjreduktionssystemer kun dæmper de lave frekvenser for at reducere støjen. Risikoen ved dette er imidlertid, at tale også kan blive dæmpet sammen med baggrundsstøjen.

Widex Speech Enhancer systemet er derimod i stand til at reducere støj, så den ligger under den lyttendes høretærskel, mens områder med tale forstærkes gennem ekstra forstærkning i disse områder.

MÅLET ER AT FORBEDRE TALEFORSTÅELIGHEDEN

Forskellen mellem støjreducerende strategier afspejler en forskel i fokus. Nogle systemer bestræber sig på at gøre lyden så behagelig som mulig at lytte til for brugeren. Andre systemer stiler efter at forbedre taleforståeligheden.

Det primære formål for Speech Enhancer i Widex høreapparater er at sikre størst mulig taleforståelighed, samtidig med at lytteoplevelsen bliver behagelig.

Speech Enhancer bruger standardmålingen fra taleforståelighedsindekset(Speech Intelligibility Index, SII) til at opnå den optimale forstærkning for taleforståelighed i det aktuelle lyttemiljø, idet der tages højde for brugerens høretab.

HAR DU SPØRGSMÅL? 

Besøg vores online-supportområde
Online-supportområd
Gå til toppen