Audibility Extender - Gør ikke-hørbare lyde hørbare

Tab af hørbarheden af højfrekvente lyde forringer ofte taleforståelsen og glæden ved at kunne høre musik og naturens lyde. Widex har derfor udviklet Audibility Extender.

Audibility Extender fra Widex udvider høreområdet for personer med hørenedsættelse.

Det sker ved at flytte ikke-hørbare lyde såsom højfrekvente talelyde, omgivende lyde som f.eks. fuglesang, lyden fra en dørklokke, musik osv. til et frekvensområde, hvor de er hørbare.

LINEÆR FREKVENSTRANSPONERIG

Vores Audibility Extender anvender lineær frekvenstransponering. Den er lineær i den forstand, at én sektion af frekvenserne flyttes til et lavere frekvensområde uden at komprimere eller forvrænge signalet.

På den måde bevares det vigtige harmoniske lydforhold. Det betyder f.eks. i praksis, at dit vækkeur stadig vil lyde som det samme vækkeur.

Audibility Extender er testet både blandt af Widex' forskningsafdeling, herunder ORCA US. Resultaterne fra disse kliniske forsøg er positive og tyder på, at den lineære frekvenstransponering giver bedre taleforståelse og mulighed for at høre omgivende lyde.

HØJFREKVENTE LYDE ER VIGTIGE FOR OPFATTELSEN AF TALE

Undersøgelser har vist, at hvis man er afskåret fra at høre højfrekvente lyde, kan det have en negativ indvirkning på opfattelse af tale.

Det er også klart, at et højfrekvent høretab kan medføre en forsinket eller manglende udvikling af normalt sprog.

Man kan skelne lyde i talesproget, afhænger meget af, i hvor høj grad man har adgang til højfrekvente lyde. For konsonanters vedkommende ligger den spektrale energi primært i det højfrekvente område.

Fonemer som /s/, /∫/, /t/, /z/ er derfor vanskelige at skelne, hvis man har et høretab i de høje frekvenser. I engelsk talesprog er det vigtigt at kunne skelne mellem /s/ og /z/, fordi disse fonemer angiver flertal, genitiv og sammentrækninger samt tredje person ental.

Ved højfrekvent høretab er evnen til at adskille engelske ord, der lyder næsten ens, som f.eks. sip – tip – ship – chip samt but – bus – bust også forringet. Det påvirker også sproggengivelsen med hensyn til korrekt udtale af f.eks. /s/-lyde i talesproget.

PERSONLIG AUDIBILITY EXTENDER

 COMPASS GPS tilpasningssoftwaren er Audibility Extender tilgængelig som en funktion til alle programmer og inputtyper – det er derfor, den kaldes personlig Audibility Extender.

Med den personlige Audibility Extender kan du tilbyde din klient endnu mere takket være 10 startfrekvenser på alle funktionalitetsniveauer og mulighed for, at Audibility Extender kan være aktiv ved alle inputtyper, når brugeren lytter via specifikke programmer.


Gå til toppen