Widex feedback cancelling system - Dynamisk regulering, stabil lyd 

Højfrekvent hylen (feedback) er et problem, der ofte forbindes med høreapparater og brugen af dem.

Feedback forekommer, fordi den forstærkede lyd fra høreapparatet opfanges ved høreapparatets mikrofon og får lov til at passere gennem høreapparatet igen. Hvis forstærkningen er tilstrækkelig stor, bliver signalet, der passerer gennem feedback-sløjfen kraftigere og kraftigere, så det til sidst resulterer i en højfrekvent hylelyd.

Heldigvis er feedback cancelling systemet i moderne avancerede høreapparater meget effektive til at minimere problemet med feedback.

THE FEEDBACK CANCELLING SYSTEM

Feedback cancelling systemet i vores nyeste serie af høreapparater omfatter to hoveddele.

Den ene er Feedback Path Simulator, der løbende overvåger den del af signalet, der afspilles af højttaleren, og som vender tilbage til høreapparatets mikrofoner.

Formålet med Feedback Path Simulator er at fjerne denne del af inputsignalet, før det forstærkes igen. Det betyder, at høreapparatet kan levere mere forstærkning uden forekomst af feedback, end det ville have været muligt uden et feedback cancelling system.

DYNAMIC CANCELLATION OPTIMISER

Den anden del af feedback cancelling systemet omfatter Dynamic Cancellation Optimiser, der analyserer det indgående signal. Hvis det viser sig, at signalet er en hørbar feedback-hylen, reduceres forstærkningen ved den berørte frekvens for at give en stabil lyd uden feedback-hylen.

Selvom Feedback Path Simulator er udviklet til at forhindre genforstærkning af høreapparatets signaler for at undgå hyl, kan det ske, at den ikke altid er hurtig nok. I sådanne situationer tager Dynamic Cancellation Optimiser over.

På basis af en løbende analyse af den indgående lyd er Dynamic Cancellation Optimiser i stand til at afgøre, om det er en feedback-lyd, der skal fjernes eller en lyd, der er god for klienten at høre.

Hvis det er feedback, justerer Dynamic Cancellation Optimiser forstærkningen i det berørte frekvensområde for at stoppe hylelyden.

INTEREAR FEEDBACK CANCELLING

Erfaringen har vist, at det multidirektionelle aktive feedback cancelling system er ekstremt effektivt til at kontrollere dynamiske feedback-problemer.

Når en ekstern, autokorreleret lyd (dvs. en lyd med et mønster, der gentager sig) som f.eks. en hylen eller alarm opfanges af høreapparatet, betyder InterEar koordinationen mellem høreapparaterne, at Dynamic Cancellation Optimiser er i stand til at sammenligne detekteret lyd fra begge sider af hovedet.

Hvis det feedback-lignende signal er det samme på begge sider, kan det udledes, at det er en ekstern lyd og ikke et et feedback-signal. Med InterEar feedback cancelling er vi således i stand til at undgå unødvendig regulering af forstærkning fra "falske positive".

HAR DU SPØRGSMÅL?  

Besøg vores online-supportområde
Online-supportområd
Gå til toppen