HD LOCATOR

En effektiv måde at fokusere på og holde støjen ude

Mennesker med høretab har ofte vanskeligere ved at forstå tale i støj end normalthørende. Høreapparaters evne til at reducere støj er derfor af stor betydning for mennesker med høretab.

Støj kan reduceres ved hjælp af støjreduktionsalgoritmer, der reducerer støjen i lydsignalet, mens det behandles af høreapparatet.

En anden god strategi er at reducere den mængde støj, der i det hele taget må komme ind i høreapparatet. Det er retningsmikrofoner gode til.

Retningsmikrofonsystemet i Widex høreapparater – HD Locator – består af to omnidirektionelle mikrofoner. Mikrofonsystemet er adaptivt, hvilket betyder, at det vælger den polærkarakteristik, der giver det bedste signal/støj-forhold i det aktuelle lyttemiljø.

DÆMPNING AF STØJ VIA RETNINGSKARAKTERISTIKKER

I rolige omgivelser uden støj vælger mikrofonsystemet den omnidirektionelle karakteristik, hvor den opfanger lige meget lyd fra alle retninger.

Men hvis der er støj, vælger systemet den direktionelle karakteristik, hvor mindst mulig støj opfanges.

Hvis støjkilden f.eks. er placeret bag høreapparatbrugeren, vælger mikrofonsystemet en kardioid karakteristik, der opfanger forfra kommende lyd og eliminerer størstedelen af den lyd, der kommer fra siderne og bagfra.

FORDELEN VED ET TOMIKROFONSYSTEM

Tomikrofonsystemet har også den fordel, at det gør det muligt at opdele signalet fra de to mikrofoner i en række smalle frekvensområder, som derefter kan behandles separat.

Det betyder, at den direktionelle karakteristik, der er valgt til at dæmpe støjen, kan begrænses meget nøje til de frekvensområder, hvor støjen rent faktisk er til stede.

Et system uden denne fine opdeling af signalet er nødt til at indgå det bedst mulige kompromis mellem alle frekvensområderne, når det skal besluttes, hvilken direktionel karakteristik der skal vælges.

Hvis en lavfrekvent støjkilde (f.eks. en bilmotor) befinder sig i én retning og en højfrekvent støjkilde (f.eks. en espressomaskine) i en anden, kan et tomikrofonsystem reducere følsomheden over for begge støjkilder uafhængigt og dermed effektivt reducere den samlede mængde støj, som høreapparatbrugeren hører.

The dual microphone system can reduce the sensitivity to both sources of noise independently, effectively reducing the total amount of noise.
Before multipoint microphone matching
After multipoint microphone matching

HAR DU SPØRGSMÅL? 

Besøg vores online-supportområde
Online-supportområd
Gå til toppen