Digital Pinna - Genskaber den naturlige effekt

Simulerer den naturlige pinnaeffekt for at forbedre brugernes fremadrettede/bagudrettede lokalisering.

Øret har visse naturlige retningskarakteristika, primært på grund af tilstedeværelsen og formen af pinna (ydre øre). Denne pinnaeffekt er vigtig for evnen til at afgøre, om en lyd kommer for- eller bagfra, især ved frekvenser omkring 2-8 kHz.

Et eksempel er pinna-skyggeeffekten. Lyde, der kommer forfra, når øregangen næsten direkte, hvorimod lyde, der kommer bagfra, spærres af pinna og derfor dæmpes, før de når øregangen.

Pinna-skyggeeffekten er mest udtalt for frekvenser omkring 2-5 kHz, hvor lyde, der kommer bagfra, dæmpes med 3-4 dB i forhold til lyde, der kommer forfra. Denne naturlige forskel i lydniveauet på 3-4 dB gør, at det er vigtigt for brugeren at vide, om lydkilden er foran eller bagved.

Mikrofonplaceringen kan have en negativ indvirkning på høreapparatbrugerens evne til at afgøre, hvor lyden kommer fra. Specielt vil bag-øret-høreapparater, hvor mikrofonerne er placeret bag pinna, ikke bevare pinna-skyggeeffekten, og høreapparatbrugeren mister derfor noget af evnen til at skelne mellem for- og bagside.


DIGITAL PINNA SIMULERER DEN NATURLIGE PINNA-SKYGGEEFFEKT

I BTE-høreapparater med Digital Pinna simuleres skyggeeffekten ved hjælp af en begrænsning på den adaptive locator.

Helt konkret kan vi genskabe den naturlige dæmpning af lyde, der kommer bagfra, ved at sætte frekvensbåndene fra 2 kHz og opefter (bånd 10-15) i fast direktionel indstilling (hyperkardioid, der opfanger lyde forfra og eliminerer størstedelen af lyd fra siden og bagfra), og lade de lave bånd (1-9) blive i omnidirektionel indstilling.

Mikrofonsystemet i høreapparater med Digital Pinna forbliver et adaptivt system, når Digital Pinna er aktiveret. I rolige lyttemiljøer vil de lave bånd (1-9) være i omnidirektionel indstilling, og de øvre bånd (10-15) i hyperkardioid, som beskrevet ovenfor.

Under støjfyldte forhold kan mikrofonindstillingen for de lave bånd tilpasse enhver karakteristik fra omnidirektionel til bipolær, mens de øvre bånd kan bevæge sig væk fra hyperkardioid mod bipolær for at sikre den størst mulige taleforståelighed.

HAR DU SPØRGSMÅL? 

Besøg vores online-supportområde
Online-supportområd
Gå til toppen