ET NYT INTEGRERET PROGRAM TIL LINDRING AF TINNITUSRAMTE: WIDEX ZEN THERAPY

Sammenfatning af undersøgelse foretaget af Sweetow & Jeppesen, 2012

INTRODUKTION

I de seneste to årtier har der været foreslået snesevis af forskellige rådgivnings- og lydterapier. Selvom hver enkelt af disse metoder har været til glæde for visse klienter, er ingen af dem effektive universelt, og kun få af dem har overlevet tidens tand. Desuden kan ingen af de eksisterende tinnitusterapier direkte behandle alle de ovennævnte problemer, der bidrager til de gener, som tinnitusramte oplever. Manglende opmærksomhed over for hvert enkelt af disse problemer kan føre til nederlag.

Heri beskriver vi en ny integreret metode til lindring af tinnitusramte, der ikke kun omfatter de bedste elementer fra eksisterende terapier, men også nye akustiske stimuli og afslapningsøvelser.

DE FIRE HOVEDKOMPONENTER I WZT

Det overordnede mål med Widex Zen Therapy (WZT) er at sikre, at tinnitussen ikke påvirker klientens livskvalitet negativt. Den giver sig ikke ud for at være en kur eller for at undertrykke tinnitus. Her er de fire hovedkomponenter i WZT:

Rådgivning: Denne er baseret både på vejledning og tilpasning med henblik på at oplære klienten og hjælpe det limbiske system med at ændre eller omklassificere den negative fortolkning af tinnitus. For klienter med store tinnitusgener anbefales det at anvende kognitiv adfærdsbehandling (Cognitive Behavioral Intervention, CBI).

Forstærkning: Denne stimulerer ører og hjerne for at minimere stigninger i den centrale aktivitet (overkompensation) og maladaptiv kortikal reorganisering.

Fraktaltoner: En ny og velafprøvet akustisk stimulus, der filtreres i henhold til høretabet og leveres dikotisk på en diskret, upåfaldende og behagelig måde – beregnet både til afslapning og akustisk stimulering.

Strategiprogram for afslapning: Kendetegnet ved adfærdsøvelser og søvnstyring.

KONKLUSION

...klienter, der oplever stigende signifikante negative reaktioner på deres tinnitus, behandles bedst med et omfattende program, der omfatter kognitive adfærdskoncepter, afslapningsøvelser og søvnstyring sammen med rådgivning og akustiske værktøjer.
Læs hele artiklen online på hearingreview.com

HAR DU SPØRGSMÅL TIL VORES PRODUKTER? 

Besøg vores online-supportområde

Online-supportområde
Gå til toppen