TRUSOUND SOFTENER

TruSound Softener er en algoritme til detektering og håndtering af impulslyde.

Eksempel på en forbigående støjlyd. Den har den karakteristiske hurtige, stejle stigning og korte varighed (<1 sek).

Kompressorerne vil altid forsøge at anvende det mest optimale i enhver situation baseret på designkriterierne for hørbarhed, forståelighed, bevarelse af kontrast og komfort.

Fordi der er tegn på, at brugere af høreapparater foretrækker den lydkvalitet, der genereres af et langsomt virkende kompressionssystem, er standardkomprimeringstilstanden i et Widex høreapparat langsomt virkende. Men der vil være situationer, hvor langsomtvirkende kompressorer ikke er tilstrækkelige. Det er her TruSound stabilisatorerne hjælper.

TruSound stabilisatorerne hjælper også med at bevare den høje lydkvalitet, der forventes fra TruSound kompressionssystemet, også i krævende situationer.

TruSound stabilisatorerne er designet til at håndtere særlige situationer med hurtige ændringer i miljøet og forhindre udtværing af den tidsmæssige og spektrale kontrast i signalerne.

Kompressorerne vil altid forsøge at anvende den optimale gevinst i enhver situation baseret på designkriterierne for hørbarhed, forståelighed, bevarelse af kontrast og komfort.

Fordi der er tegn på, at brugere af høreapparater foretrækker den lydkvalitet, der genereres af et langsomt virkende kompressionssystem, er standardkomprimeringstilstanden i et Widex høreapparat langsomt virkende. Men der vil være situationer, hvor langsomtvirkende kompressorer ikke er tilstrækkelige. Det er her TruSound stabilisatorerne hjælper.

TruSound stabilisatorerne hjælper også med at bevare den høje lydkvalitet, der forventes fra TruSound kompressionssystemet, også i krævende situationer.

HAR DU NOGLE SPØRGSMÅL?

Kontakt Widex support.
Support
Gå til toppen