TRUSOUND-TEKNIK

DEN VERKLIGA VÄRLDENS LJUD I REALTID 

TruSound-teknik hjälper till att perfekt återge och reproducera världens alla ljud och låter användare anpassa sig till allt från tal och natur till samtal och musik. 

TruSound-stabilisator 

Det finns bevis på att hörapparatsanvändare föredrar ljudkvalitet som skapas av ett långsamt verkande kompressionssystem. Men ibland är långsamt verkande kompressorer inte tillräckliga. Därför utvecklade vi TruSound-stabilisatorer. 

TruSound-stabilisatorerna hjälper till att bevara den höga ljudkvalitet som förväntas av kompressionssystemet TruSound även i krävande ljudförhållanden. Stabilisatorer är utformade för att hantera snabba förändringar i ljudmiljöer och förhindrar att signalernas temporala och spektrala kontraster suddas ut.  

 

Plötsliga förändringar i ljudvolym 
Höga ljud har inte samma förstärkning som tillämpas i en tyst miljö. När ljudvolymerna ökar snabbt måste hörapparaterna reagera snabbt på förändringarna – som när en användare lämnar ett fullsatt rum för att svara på ett telefonsamtal. TruSound-stabilisatorer hjälper till att jämna ut ljudtopparna så att ljudet aldrig blir för högt för användaren.  

 

TruSound Softener

En studie av Keidser et al. (2009) visade att fluktuerande ljud ofta uppfattas som mer irriterande för hörapparatsanvändare är för de som inte använder hörapparat. Med TruSound softener minimerar vi irritationen som orsakas av de här ljuden utan att helt avlägsna dem.

Fluktuerande ljud finns i olika ljudnivåer:

  • Låga fluktuerande ljud omfattar tangentbordsknatter och tickande klockor 
  • Medelhöga fluktuerande ljud omfattar slamrande disk och ljud från bestick 
  • Höga fluktuerande ljud omfattar fyrverkerier och hammarslag. 

Höga fluktuerande ljud är kortare än en sekund och når sin högsta volym snabbt. De överstiger ofta hörapparatsanvändarens komfortnivå om insignalen inte minskas. Låg och medelhög volym behöver däremot förstärkning för att höras. Med TruSound softener kan alla övergående ljud identifieras och hanteras effektivt utan att påverka ljudet av tal.  
 
Låga ljud ska vara hörbara, tal ska vara tydligt och höga ljud ska vara behagliga för hörapparatsanvändare. TruSound softener hjälper till att uppnå det genom att minska förstärkningen i förhållande till användarens hörselnedsättning för att ge en behaglig och realistisk återgivning av ljudmiljön.  

ÅTERGE OCH REPRODUCERA VÄRLDENS LJUD MED TRUSOUND-TEKNIK 
ÅTERGE OCH REPRODUCERA VÄRLDENS LJUD MED TRUSOUND-TEKNIK 
TruSound-kompression 

Hörapparatskompressorer justerar förstärkning enligt den aktuella ljudmiljön och användarens hörselnedsättning. Förstärkningar baseras på tre ljudnivåer: låga ljud, normalt tal och höga ljud.  

  • För låga ljud strävar Widex efter att matcha uppfattningen av ljudvolym med den för en person med normal hörsel.  
  • För normalt tal är målet optimal förståelse av tal. Det innefattar ett utjämningssystem där varje frekvensområde förstärks för att göra tal hörbart. Förstärkningen optimeras även enligt användarens ljudmiljö. 
  • För höga ljud är strategin att säkerställa att användaren uppfattar dem som höga men inte obehagliga

Hur snabbt förstärkningen regleras i kompressorerna är en viktig faktor för ljudkvaliteten. Forskning visar att långsamt verkande komprimeringssystem ger den bästa ljudkvaliteten. Användare föredrar generellt låga kompressionsgrader för de flesta ingångsnivåer.  
 
TruSound-kompression uppnår detta genom att justera förstärkning enligt den generella ljudnivån och ljudkvaliteten för ett linjärt system. Det hjälper även till att bevara spektrala och temporala kontraster i talsignaler. 

TruSound automatisk utsignalskontroll 

Automatisk utnivåkontroll (AOC). Det slutliga steget i hörapparatsbearbetning säkerställer att högkvalitativt ljud återges till användaren. Automatisk utnivåkontroll (AOC) uppnår detta genom att övervaka ljudsignalen som skickas till hörtelefonen för att undvika signaler som är för höga att hantera. Detta sker i två steg:  

  • Smalbands- AOC – Först kontrollerar AOC om respektive kanals effektnivå överstiger den maximala effekten som ställts in för användaren i programvaran. I så fall reducerar AOC förstärkningen i den aktuella kanalen. Om signalen inte är tillräckligt hög för att påverka intilliggande kanalers nivåer justeras förstärkningen där också.  
  • Bredbands-AOC – AOC mäter den exakta effekten i den slutliga signalen för att undvika utgångssignaler som är för höga för användaren. Genom att tillämpa en befintlig liten fördröjning i signalkedjan kan mätningen genomföras tidigt nog för att systemet ska kunna hantera signalen innan den återges.  

WIDEX ESHOP – SNABB OCH BEKVÄM BESTÄLLNING FÖR AUDIONOMER 

Med vår ESHOP kan du beställa hörapparater, tillbehör och reservdelar till personanpassade hörapparater. 
Shoppa nå

RELATERAT INNEHÅLL

Gå till toppen