TINNITUSLÖSNINGAR

HJÄLP DINA KLIENTER ATT HANTERA SIN TINNITUS
Widex, som är ledande inom tinnitushantering, utvecklade Zenprogrammet som finns i de flesta Widex-hörapparater och ett omfattande program för tinnitushantering, Widex Zenterapi (WZT). Utforska vad WZT kan göra för din verksamhet.

FYRA KOMPONENTER I TINNITUSHANTERING

Widex Zen-terapi består av fyra komponenter som kan anpassas till dina kunders individuella behov.

  • Rådgivning
  • Förstärkning
  • Ljudstimulering (via ZEN)
  • Stresslindring

KOMBINERA RÅDGIVNING MED ZEN

ZEN-toner är fraktaltoner som genereras av hörapparaten. ZEN-toner är endast en av fyra delar i Widex ZEN-terapi.

Kombinerat med de senaste rönen inom hörselforskningen kan ZEN-toner hjälpa tinnituspatienter att slappna av och minska stressen. ZEN-toner finns som ett enskilt program i alla nyare hörapparater från Widex.

APPEN WIDEX ZEN – TINNITUSHANTERING

Appen kan användas som ett komplement till hörapparaten.

Appen Widex Zen – Tinnitushantering ger dina klienter verktyg och information som hjälper dem att hantera effekterna av tinnitus.

ETT SÄTT ATT HJÄLPA KLIENTERNA ATT HANTERA SIN TINNITUS

Appen Widex Zen – Tinnitushantering innehåller Zen-ljus som ger en avslappnande ljudbakgrund för dem som lider av tinnitus.

Appen innehåller också en omfattande utbildningsdel där klienterna kan lära sig mer om tinnitus samt övningar som kan hjälpa klienterna att slappna av och förbättra sina sömnrutiner.

ARBETA MED TINNITUSKLIENTER

Robert Sweetow, Ph.D. från University of California, San Francisco, är en respekterad tinnitusexpert med 30 års erfarenhet av att behandla tillståndet. Titta på videon och hör honom berätta om arbetet med tinnitusKlienter.

”63 % av försökspersonerna rapporterade att Zen-tonerna hade en bra eller mycket bra effekt när det gällde att minska medvetenheten om tinnitus och 52 % upplevde att Zen bidrog till att minska irritationen av tinnitus.”

APPEN FINNS TILLGÄNGLIG I UTVALDA LÄNDER

Om appen Widex Zen – Tinnitushantering inte är synlig i App Store eller Google Play, har den ännu inte lanserats i ditt land.


HAR DU NÅGRA FRÅGOR?

Besök vårt online supportområde

Business support
Gå till toppen