WIDEXLINK

WidexLink er vår patenterte teknologi for digital radiofrekvenstransmisjon. Teknologien er utviklet for å gi best mulig lydkvalitet i høreapparater.

WidexLink gir mulighet for overførsel av lyd fra audioutstyr (f.eks. DEX enheter) til høreapparater og utveksling av synkroniseringsdata mellom høreapparater.

Den nye digitale transmisjonsteknologien er sentral i vår nye serie av trådløse høreapparater, WIDEX DREAM og WIDEX SUPER. Den brukes til å overføre både data og lydsignaler i mange forskjellige situasjoner.

STREAM LYD FRA EKSTERNE ENHETER

WidexLink brukes til å sende lyd fra eksterne enheter til høreapparater når man ser på tv, prater i telefon eller hører på musikk.

Teknologien brukes også til overførsel av data mellom fjernkontrollen (RC-DEX) og høreapparatet, og til utveksling av synkroniseringsdata mellom høreapparater (InterEar kommunikasjon).

Vi er sikre på at trådløs teknologi er fremtiden for høreapparatbransjen. Men om en gitt trådløs transmisjonsteknologi får suksess, avhenger av minst tre sentrale ting når det handler om høreapparater: Lydkvalitet, overførselsrobusthet og strømforbruk.

Det er ikke en lett oppgave å utvikle et system som på samme tid er i stand til å opprettholde en høy lydkvalitet, sikre lavt batteriforbruk og være robust overfor overføringsfeil.

For å oppnå slike mål, er det trådløse systemets nøkkelkomponenter utviklet med stor forsiktighet.

Audibility Extender er testet blant både voksne og barn i Widex' forskningsavdeling, herunder ORCA USA. Resultatene fra disse kliniske forsøkene er positive og tyder på at den lineære frekvenstransponeringen gir bedre taleforståelse og mulighet for å høre omgivende lyder.

LYDKVALITET

Først ble det utviklet en rask og effektiv audiocodec (forkortelse for koding/avkoding), og et nytt og følsomt digitalt radiomottakersystem for å sikre rask, stabil og problemfri overførsel av lyd og data. Det var et krav at den digitale audiocodec skulle være basert på et kodingsprinsipp som kunne sikre at signalet oppfattes som værende så nært den originale lyden som mulig.

En viktig faktor for å beholde høy lydkvalitet er en lav lydforsinkelse i det trådløse overføringssystemet. Det digitale kodingsystemet er utviklet på en sådan måte at ingen data skal sendes igjen, så hastigheten av audiosignalets overføring nedsettes.

WidexLink har faktisk en uovertruffen liten forsinkelse <10 ms ved overføring av lyd. Det gir minimal forvrengning og en ekkofritt lydkvalitet når direkte lyd i rommet blandes med den overførte lyden.

Audiobåndbredden er også viktig for høy lydkvalitet. Takket være WidexLink teknologi tilbyr vi bransjens førende audiobåndbredde fra 100 Hz til 11,2 kHz for overført lyd i modeller med en ClearBand høyttaler.

BATTERIEFFEKTIVITET

I forbindelse med utviklingen av WidexLink var det også viktig å sikre stor batterieffektivitet. Det lyktes ved hjelp av effektive metoder til datakompresjon og en ny patentert og veldig følsom radiomottager som muliggjør lav transmisjonseffekt.

TRANSMISJONSROBUSTHET

Robusthet oppnås på flere måter. Utover den robuste audiocodec og radiomottager, ble robusthet også oppnådd ved hjelp av kanalkodingsteknologien som detekterer og håndterer feil raskt og sikkert.

BEHOVET FOR NY TEKNOLOGI

I dag er bluetooth sannsynligvis den mest populære trådløse teknologi til overføring av data og digital lyd. Bluetooth er imidlertid utviklet til mobiltelefonindustrien og har visse ulemper som gir store problemer i høreapparater.

Bluetooth er først og fremst en svært energikrevende teknologi. Bluetooth-chippen bruker så mye strøm at den i praksis ikke kan brukes i høreapparatbransjen.

KONSEKVENSERNE AV FORSINKELSE

Det er også en stor ulempe at bluetooth som standard har en stor innebygd forsinkelse på 150 ms ved overføring av lyd gjennom bluetooth codec. Dette betyr at overført lyd når øret 150 ms senere enn den direkte lyden i rommet. Resultatet er en ekstremt forstyrrende ekkoeffekt. Videre er forsinkelsen så stor at bildet virker asynkront i forhold til lyden.

Det psykoakustiske konsekvensen som følge av forsinkelsen mellom den direkte lyden og den overførte lyden:

150 ms forsinkelse: Alvorlig ekkoeffekt. Lyd og TV-bilde er ikke synkronisert

30-40 ms forsinkelse: Klare ekkoeffekter begynner å vise seg

10-30 ms forsinkelse: Skarp metallisk lyd på grunn av kombinasjonsfiltereffekten

0-10 ms forsinkelse: Transparent lyd

Widex teknologiens enestående lave forsinkelse på <10 ms gir et minimum av forvrengning og ekkofri lydkvalitet.

HAR DU NOEN SPØRGSMÅL? 

Besøk vårt online supportområde

Business support
Gå til toppen