SPEECH ENHANCER

Fordi støyreduksjon ikke bare støyreduksjon.

INTEREAR SPEECH ENHANCER

De fleste av våre mest avanserte høreapparater har en eller annen form for støyreduksjonssystem. Men støyreduserende strategier varierer fra produsent til produsent.

En nylig undersøkelse viste at de fleste støyreduksjonssystemer kun demper de lave frekvenser for å redusere støyen. Risikoen ved dette er at talen kan også kan dempes sammen med bakgrunnsstøyen.

Widex Speech Enchancer systemet er derimot i stand til å redusere støy, slik at den ligger under lytterens høreterskel, mens områder med tale forsterkes gjennom ekstra forsterkning i disse områder.

MÅLET ER Å FORBEDRE TALEFORSTÅELSEN

Forskjellen mellom støyreduserende strategier reflekterer en forskjell i fokus. Noen systemer arbeider for å gjøre lyden så behagelig som mulig å lytte til for brukeren. Andre systemer tar sikte på å forbedre taleforståelsen.

Den primære hensikten med Speech Enhancer i Widex høreapparater er å sikre størst mulig taleforståelse, samtidig med at lytteopplevelsen blir behagelig.

Speech Enchancer bruker standardmålingen fra taleforståelighetsindekset (Speech Intelligibility Index, SII) til å oppnå den optimale forsterkning for taleforståelse i det aktuelle lyttemiljøet, idet det tas høyde for brukerens hørselstap.

HAR DU NOEN SPØRGSMÅL?

Besøk vårt online supportområde

Business support
Gå til toppen