PRIVATLIVSERKLÆRING

Hos Widex (Widex A/S og alle virksomhedens datterselskaber inden for
i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) anerkender og respekterer vi privatlivets fred for alle, der betror os personoplysninger.Vi behandler kun dine personoplysninger i overensstemmelse med denne Privatlivserklæring og gældende lovgivning, som vi er underlagt, især databeskyttelsesforordningen (EU) 2016/679 ("GDPR") og nationale databeskyttelseslove (under ét "Databeskyttelseslovgivning"). 

OMFANGET AF DENNE PRIVATLIVSERKLÆRING

Denne Privatlivserklæring gælder kun for indsamling og behandling af personoplysninger på vores hjemmesider. Hvis du er i kontakt med en af vores virksomheder eller butikker, f.eks. som bruger af et af vores produkter eller som deltager i en engangsundersøgelse, bedes du læse de oplysninger, som blev stillet til rådighed på indsamlingsstedet eller på anden vis. 

DE PERSONOPLYSNINGER VI INDSAMLER, OG MÅDEN VI GØR DET PÅ

Du kan altid besøge og bruge vores hjemmesider uden aktivt at give os personoplysninger. Vi har dog enkelte frivillige serviceydelser, der kræver, at du registrerer dig. Den type personoplysninger, vi indsamler, afhænger af kontakten med os og af de specifikke serviceydelser, du bruger eller beder os om at levere. Generelt drejer det sig om dine kontaktoplysninger, herunder navn, e-mailadresse og postadresse. Vi kan også indsamle følsomme personoplysninger om dit helbred, hvis du aktivt giver os dem. Endelig indsamler vi også personoplysninger om dig under din rejse på vores hjemmesider. Det sker ved hjælp af cookies og lignende teknikker. Se vores separate Cookiepolitik for at få flere oplysninger.

FORMÅLET MED OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Når du bruger en af vores kontaktformularer til at give os personoplysninger, giver du os samtidig dit samtykke til at bruge disse personoplysninger til at kontakte dig, levere den ønskede serviceydelse eller besvare dit spørgsmål (Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk.1, litra a, og art. 9, stk. 2, litra a).

Når du anmoder om at få resultaterne af en online-høretest sendt til dig via e-mail, forlader vi os på dit samtykke, når vi sender disse oplysninger til den e-mailadresse, du har angivet (Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk.1, litra a, og art. 9, stk. 2, litra a). Vi sletter testresultaterne, så snart vi har sendt dem til den e-mailadresse, du har angivet. Widex videregiver aldrig resultaterne af online-høretests til andre end dig. Desuden har du altid mulighed for at tage en høretest på vores hjemmeside uden at angive identificerbare oplysninger.

Du kan altid trække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage ved at kontakte os via nedenstående oplysninger, uden at det påvirker lovligheden af den behandling, som vi har udført indtil det tidspunkt. 

Når du beder os om at kontakte dig eller sætte dig i kontakt med en høreklinik, går vi ud fra, at du har bedt os om at træffe foranstaltninger, der kan føre til indgåelse af en kontrakt med en høreklinik (Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b). I sådanne tilfælde bruger vi dine personoplysninger til at gøre det nemt at etablere et forhold mellem dig og en høreklinik og til at videregive dine kontaktoplysninger til den ønskede høreklinik eller til en, som ligger tæt på den adresse, du har angivet.

Når du aktivt har udtrykt interesse for Widex produkter eller serviceydelser (f.eks. ved at anmode om at blive kontaktet af en høreklinik eller tilmeldt et nyhedsbrev), kan vi bruge og bevare nogle af dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål og til at vurdere effektiviteten af vores indsats for at få dig som klient, hvilket vi som kommerciel virksomhed anser for at være vores legitime interesse Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f). 

Vi indsamler og opbevarer tekniske data vedrørende din brug af vores hjemmesider for at opretholde, beskytte og forbedre disse hjemmesider, hvilket vi anser for at være vores legitime interesse (Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f).    

DEM DELER VI DINE PERSONOPLYSNINGER MED

Vi deler kun dine personoplysninger med andre, i det omfang det er nødvendigt, og i overensstemmelse med gældende love og regler. Vi udveksler personoplysninger mellem relevante virksomheder inden for Widex, når det er nødvendigt, for os at opfylde de formål, som er beskrevet i denne privatlivserklæring.  

Vi kan videregive dine personoplysninger til eksterne serviceudbydere, der handler ud fra strenge instrukser fra os med henblik på teknisk support for at vurdere anvendeligheden af vores hjemmesider eller til andre typer administrative og tekniske serviceydelser, der er indbygget i vores forretningsaktiviteter. Sådanne eksterne serviceudbydere behandler og videregiver ikke dine personoplysninger til egne formål, og Widex sikrer, at de giver tilstrækkelig garanti for sikkerheden og fortroligheden vedrørende de personoplysninger, som de kan få adgang til.  

Vi videregiver dine kontaktoplysninger til en ekstern høreklinik, som ligger tæt på det sted, du har angivet, når du specifikt har anmodet om at blive kontaktet af en høreklinik.
Ved hjælp af cookies eller lignende teknikker kan vi dele visse oplysninger om brugen af din enhed eller hjemmesider med eksterne serviceudbydere til analyseformål. Vi deler kun sådanne oplysninger, hvis du accepterer brugen af cookies. Det kan du til enhver tid fravælge. Du kan få flere oplysninger om dette i vores Cookiepolitik.

OVERFØRSEL AF DINE PERSONOPLYSNINGER TIL MODTAGERE UDEN FOR DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

Vi kan overføre de personoplysninger, vi indsamler om dig, til modtagere uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Vi sikrer, at vi overholder gældende lovkrav, når vi overfører personoplysninger til modtagere uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og bruger de standardkontraktbestemmelser, der er vedtaget af Europa-Kommissionen, eller anden kontraktlig aftale, der er godkendt af de kompetente myndigheder.

SÅ LÆNGE BEHOLDER VI DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi bevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til de formål, til hvilke oplysningerne blev indsamlet, herunder i forbindelse med opfyldelse af lov-, regnskabs- eller rapporteringskrav. 

De sundhedsoplysninger, som vi indsamler om dig, når du tager en online-høretest, bliver slettet umiddelbart efter, at vi har sendt resultaterne af testen via den e-mailadresse, du har angivet. Widex videregiver aldrig resultaterne af online-høretests til andre end dig. 

Når du aktivt har udtrykt interesse for Widex produkter eller serviceydelser (f.eks. ved at anmode om at blive kontaktet af en høreklinik eller tilmeldt et nyhedsbrev), kan vi bevare dine kontaktoplysninger til direkte markedsføringsformål. Du kan til enhver tid bede os om at ophøre med at sende markedsføringsmateriale eller om at afmelde dig fra vores distributionslister. I sådanne tilfælde ophører vi med at sende dig markedsføringsmateriale og sletter straks dine kontaktoplysninger, medmindre vi har brug for dem til at opfylde en kontrakt med dig om levering af en af vores serviceydelser. 

Vi bevarer alle andre personoplysninger fra vores hjemmesider i højst tre måneder for både at sikre, at vi kan følge op på dine anmodninger og overvåge hjemmesidernes funktion. 

DINE RETTIGHEDER SOM REGISTRERET

Under visse omstændigheder har du ret til at:
  • Anmode om adgang til dine personoplysninger. Det giver dig mulighed at modtage oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger og en kopi af dem, vi har om dig.
  • Anmode om at få ændret de personoplysninger, vi har om dig, når de er ufuldstændige eller unøjagtige.
  • Anmode om få slettet dine personoplysninger, når der ikke er nogen grund til fortsat at behandle dem. Du har også ret til at bede os om at slette eller fjerne dine personoplysninger, hvis du har gjort indsigelse mod vores behandling (se nedenfor).
  • Gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, hvor vi går ud fra, at vi har en legitim interesse (eller at en tredjemand har det), og hvor du mener, at vores brug af dine oplysninger ikke er berettiget i din særlig situation. I sådanne tilfælde ophører vi med at behandle dine personoplysninger, medmindre vi har vægtige legitime grunde til fortsat at gøre det. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod vores brug af dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål.
  • Anmode om at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. Det giver dig mulighed for at bede os om at suspendere behandlingen af dine personoplysninger, mens vi fastslår, om der er grundlag for at rette eller slette oplysningerne, eller om du vil have os til at bevare de oplysninger, der skulle have været slettet. 
  • Anmode om at få overført dine personoplysninger til en anden part. Under forudsætning af at databehandlingen er automatiseret, har du ret til at modtage en kopi af de oplysninger, du har givet os i et maskinlæsbart format (også kendt som data portability (databærbarhed)).

    Hvis du ønsker at gøre brug af en eller flere af ovennævnte rettigheder, bedes du kontakte os via e-mail på sar@widex.com eller kontakte os pr. brev til: Widex AS, Nymøllevej 6, 3450 Lynge Att. GDPM

INFORMATION OM EVENTUELLE ÆNDRINGER TIL DENNE PRIVATLIVSERKLÆRING

Vi kan fra tid til anden opdatere denne Privatlivserklæring. Når det er tilfældet, offentliggør vi en opdateret version på denne side.

SÅDAN KONTAKTER DU WIDEX MED SPØRGSMÅL

Hvis du har spørgsmål til denne Privatlivserklæring, bedes du kontakte Widex' databeskyttelseschef på GDPR@widex.com  
Du har også ret til at klage til Widex' ledende tilsynsmyndighed, Datatilsynet i Danmark eller til din lokale databeskyttelsesmyndighed.
 
Widex A/S
Nymøllevej 6
3540 Lynge
Danmark
Email: GDPR@Widex.com